MEDEWERKERS

Directie
Algemeen directeur a.i.
Marjo van Schaik
marjo@tolhuistuin.nl

///////////////

Programmering
programmering@tolhuistuin.nl

Programmamaker
Katy Streek
katy@tolhuistuin.nl

Programmamaker
Charlotte Verhoef (t/m oktober 2018)
charlotte@tolhuistuin.nl

///////////////

Marketing en Publiciteit
publiciteit@tolhuistuin.nl

Hoofd Marketing en Publiciteit
Machteld Kuntz
machteld@tolhuistuin.nl

Marketing en Publiciteitsmedewerker
Eva van Dijk
eva@tolhuistuin.nl

///////////////

Productie
productie@tolhuistuin.nl

Hoofd Productie
Pim Luitjes
pim@tolhuistuin.nl

Productiemedewerker
Hanneke Kuijk
hanneke@tolhuistuin.nl

Stagiaire productie
Jessica Ritsema
jessica@tolhuistuin.nl

///////////////

Hoofd techniek
Rik van der Veen
rik@tolhuistuin.nl

///////////////

Beheer
beheer@tolhuistuin.nl
kantoren@tolhuistuin.nl (verhuur kantoren)

Hoofd Beheer
Willem Kaldenbach

Assistent Beheer en Office Manager
Femke Bouma

///////////////

Verhuur
Alexandra Lodewijkx
verhuur@tolhuistuin.nl

///////////////

Administratie
Robert Lamers
administratie@tolhuistuin.nl

///////////////

… en Mila!

© Jitske Schols

portretten ©Jitske Schols (behalve Marjo van Schaik)


Bestuur

Rob Post (voorzitter)
Peter Jansen (penningmeester)
Marjan Sax (algemeen bestuurslid)
Minke Schat (algemeen bestuurslid)


Stichting Tolhuistuin is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer is 817505428.

Governance Code Cultuur
Het bestuur kent in deze samenstelling, de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur indachtig, de belangrijkste expertises die nodig zijn om de Tolhuistuin op te bouwen in samenwerking met de belangrijkste partners: kennis van cultureel ondernemen, horeca, cultureel Noord, gebiedsontwikkeling, cultureel vastgoed en burgerinitiatief. Het bestuur ziet actief toe op de ontwikkeling van de Tolhuistuin, inclusief de financiële risico’s en afspraken die daarmee gepaard gaan. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directie, die tweemaandelijks rapporteert aan het bestuur. Van de bestuursvergaderingen wordt regulier verslag gemaakt. Het huidige bestuur is aangetreden per 5 september 2014.

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *